Een serie colleges over Griekse vazen en cultuur

Makron en zijn makkers.

Vaasschilders in Athene 525-475 voor Chr.

Makron en zijn makkers
Vaasschilders in Athene 525 - 475 v.Chr.

Op deze “archeologische site” vindt u informatie over twee niet alledaagse boeken over schilderkunst. Welke museumbezoeker kent schilders als Euphronius, Kleophrades, Brygos en Makron?  Bijna niemand. Daarin komt verandering met de verschijning van de boeken Makron en zijn makkers, deel 1 en deel 2.

Makron I fig 119J.M. Hemelrijk, emeritus hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft er zijn levenswerk van gemaakt ons kennis te laten maken met de fenomenale kunstwerken van de Griekse vaasschilders die 2500 jaar geleden leefden in Athene.

Beide delen van Makron en zijn makkers zijn elk een bundeling van kostelijke colleges op schrift, bevatten samen 359 bladzijden in A4-formaateen voorwoord en een index en in totaal meer dan 300 prachtige zwart-wit illustraties.
55 H
oofdstukken verschenen de afgelopen tien jaar in Amphora, het blad van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium.  Als service voor trouwe lezers van Makron in het blad Amphora zijn de resterende hoofdstukken 56  t/m 59 nu in zijn geheel te lezen onder het menu Makron deel 2.
Elk boek is een op zichzelf staand geheel, hoewel in deel 2 vaak wordt verwezen naar deel 1.

Makron en zijn makkers, deel 1 is in september 2014 in beperkte oplage heruitgegeven en is ook als e-reader versie verkrijgbaar.

Makron en zijn makkers, deel 2 beleefde begin december 2014 zijn eerste editie. Voor alle bestelinformatie zie Bestellen.