Een serie colleges over Griekse vazen en cultuur

Makron en zijn Makkers.

Vaasschilders in Athene 525-475 voor Chr.

Addendum Caeretan.

De catalogus van de vazen is gebaseerd op de ornamenten; een ordening die zonneklaar is maar zeer ingewikkeld: daarom heb ik een apart vel met het schema van de catalogus en de ornamenten toegevoegd, dit ter verduidelijking van de vaak zeer gedetailleerde  discussies in de tekst.

The vases are arranged in the catalogues according to their ornamental schemes; this ordering is evident but very difficult to memorize; therefore I have added a separate sheet with the table of the catalogue and the type of ornaments: this sheet serves to facilitate the understanding of the often detailed discussions.   

Addendum Caeretan