Een serie colleges over Griekse vazen en cultuur

Makron en zijn Makkers.

Vaasschilders in Athene 525-475 voor Chr.


Prof. J.M. Hemelrijk.Makron I

Ter inleiding Makron en zijn makkers deel 1.


Dit is geen gewoon boek over Griekse vazen, het is een bundeling van 31 opstellen die gedurende meer dan vijf jaar, elke twee maanden, afgedrukt werden in Amphora, het blad van de vereniging Vrienden van het Gymnasium. Het begon, zo maar eens, met een bespreking van een groot boek over één van die schilders, Makron (of wel ‘de Groot’). Daarna ging ik door, ter leering ende vermaek van oud-gymnasiasten en van hen die graag oud-gymnasiast hadden willen zijn. Ik had, en heb nog steeds, het gevoel, dat ik indertijd, als leraar ‘ouwe talen’, mijn leerlingen ernstig te kort heb gedaan doordat ik ze de buitengewone kunstwerkjes die ik in deze opstellen heb toegelicht, nooit heb voorgetoverd; ze wisten in het geheel niets van deze verbazende prestaties van de Grieken. De twee-maandelijkse afleveringen ontstonden spontaan, ieder los van de vorige, naar aanleiding van verrassende of grappige plaatjes die bij toeval op mijn bureau terecht kwamen. Er lag dus geen enkel plan aan ten grondslag: het is een zwalkende zwerftocht door een waarlijk betoverend woud.

Hiermee hoop ik mijn schuld jegens mijn oud-leerlingen enigszins vereffend te hebben. 


De schrijver.